ถาม-ตอบ

  • คําถามวันวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

    วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์อีกวันหนึ่ง ดาราศาสตร์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เสด็จพระราชดำเนินเยือนอำเภอหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดูสุริยุปราคาเต็มดวง หลังจากคำนวณลักษณะที่ปรากฏของสุริยุปราคาอย่างถูกต้องเมื่อสองปีที่แล้ว นี่คือ คําถามวันวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย สำหรับอ้างอิงกับ Cerecaps. คําถามวันวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย การทดสอบที่เป็นปัญหาคือการทดสอบวันวิทยาศาสตร์ปี 2022 ที่เรานำมาไว้ที่นี่…

    Read More »
Back to top button